Een fijne plek voor uw kind

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar IKC Toermalijn toekomt en zich thuis voelt. Wanneer u een peuteropvang of basisschool zoekt is het belangrijk een plek te kiezen die past bij u en uw kind. We hopen dat u met de informatie van deze website een goed beeld krijgt van IKC Toermalijn.

Wilt u verder kennismaken of wilt u rondkijken, dan bent u van harte welkom. We leiden u dan graag rond door ons kindcentrum en informeren u in een persoonlijk gesprek. Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen via 0517-394630. U kunt ook gebruik maken van het formulier onderaan deze pagina. 

Kinderdagverblijf

Voor ouders biedt ons kinderdagverblijf een goede aanvulling op de opvoeding bij hen thuis. 

Wij hebben een enthousiast en ervaren team pedagogische medewerkers. 

We zorgen voor een veilig en vertrouwde omgeving waarin uw kind op zijn eigen tempo spelenderwijs kan ontwikkelen. 

Peuteropvang IKC Toermalijn

De meeste peuters vinden het fijn om temidden van leeftijdgenootjes te zijn. Spelenderwijs leren ze om te gaan met anderen. Op onze peuteropvang moedigen onze pedagogisch medewerkers de kinderen aan hun omgeving te ontdekken en verkennen. Ze stimuleren zelfstandig gedrag en zelfvertrouwen. We werken vanuit een gezamenlijke visie en er wordt gebruik gemaakt van dezelfde materialen. 

Daarnaast is onze peuteropvang meertalig. In de link kunt u hier meer over lezen.

Wilt u voor uw peuter gebruik maken van onze peuteropvang, dat kan. IKC Toermalijn biedt vijf ochtenden per week peuteropvang. Peuters die 2 jaar of ouder zijn kunnen bij onze peutergroep terecht. We beginnen om 8.30 uur. Om 12 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Basisschool IKC Toermalijn

Op onze basisschool hebben we 10 groepen waar 230 jongens en meisjes les krijgen. In en buiten de klassen heerst rust. Wij denken dat dit een voorwaarde is voor veiligheid en vertrouwen. Het schept een klimaat waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en het beste uitzichzelf kunnen halen.

In ons kindcentrum gaan we uit van positief gedrag en dat belonen we. We vinden het belangrijk en stimuleren het dat kinderen hun eigen doelen stellen.

Voor- en naschoolse opvang

Op IKC Toermalijn bieden we voor- en naschoolse opvang aan. Zo kunnen kinderen voor en na schooltijd op IKC Toermalijn terecht. Bij onze levendige buitenschoolse opvang worden kinderen vanuit rust en vertrouwen opgevangen. Daarbij bieden we leuke workshops aan met het toparrangement. 

De opvang start om 7.00 uur en sluit om 18.15 uur. De opvang is ook open tijdens vakanties en vrije school dagen.

Bovenschoolse plusklas

IKC Toermalijn heeft twee plusklassen in huis. In onze plusklassen ontmoeten kinderen ook leeftijdsgenootjes van andere scholen van CBO Noardwest Fryslân. Ontmoeten van gelijkgestemden, bevorderen van sociale contacten en interactie vormen enkele van de belangrijkste doelstellingen van de plusklas.

CBO Noardwest Fryslân heeft criteria vastgesteld die bepalen welk kind voor de plusklas in aanmerking kan komen.

Betrokken ouders

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, leerkrachten en medewerkers van IKC Toermalijn onderling goed contact hebben.

Wij bouwen aan ouderbetrokkenheid en treden u als ouder/verzorger zo open mogelijk tegemoet. Wij zien ouders als partners, want samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Ouders die op IKC Toermalijn komen laten we meedenken over (IKCRaad), meedoen met (activiteiten en projecten) en betrokken zijn bij (portfoliogesprekken, ouderavonden).

Rondleiding IKC Toermalijn

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons IKC. U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding op ons IKC. We vragen u ons te bellen of gebruik te maken van onderstaand formulier. Wij nodigen u dan graag uit voor een kennismaking en rondleiding op IKC Toermalijn. 


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>