Schooltijden
Groepen 1 t/m 8: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.00 uur.
De kinderen eten op school.
Continurooster
Met ingang van het cursusjaar 2015-2016 wordt gewerkt met een continurooster; het zogenaamde 5 gelijke dagen model. De kinderen eten iedere dag op school.
Iedere dag komen de kinderen 's middags om 14.00 uur uit.
Hieronder leest u meer over afspraken rond het continurooster.

Wilt u meer weten over ontwikkelingen op het gebied van tijden in het onderwijs? Neem dan eens een kijkje op http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/