CBS Toermalijn

CBS Toermalijn ligt in het Sexbierumervaartplan, aan de P.J. Troelstrastraat. Het is één van de 2 protestants-christelijke basisscholen in de stad. De school wordt bezocht door ca. 270 leerlingen verdeeld over 12 groepen. 

CBS Toermalijn is een dynamische, open christelijke ontmoetingsschool waar kinderen leren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap waarin je rekening houdt met wensen, gevoelens en opvattingen van anderen.

Onze school wil een gemeenschap zijn waar kinderen, ouders en teamleden elkaar ontmoeten en respecteren, een plek waar kinderen zich veilig voelen.
Een plek, waar een sfeer van geborgenheid heerst, waar je jezelf kunt zijn.
Een plek waar we kinderen, met gebruik van moderne leermiddelen en werkvormen, binnen een rijke en gestructureerde omgeving, optimale ontwikkelingskansen willen bieden.