Uitgelicht: Bericht van de MR (Medezeggenschapsraad)

Afgelopen dinsdag is de MR voor het eerst dit schooljaar bij elkaar geweest.

De MR is een adviserend orgaan met soms ook wettelijke bevoegdheden.

 

De volgende mensen nemen hierin zitting:

 

Oudergeleding
Tea de Vries
Erik Althuisius
Wilma Haan


Personeelsgeleding
Nynke Roelofsen
Gerda Fortuin
Andra Stolzenbach


Het volgende overleg is op dinsdag 19 november.

Mocht u punten willen aandragen voor de MR bijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar: 

mr.toermalijn@cbo-nwf.nl

Kalender

04 april
Themaweken.
19 april
Afsluiting themaweken.
20 april
Koningsspelen
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

- Geen nieuws in het juiste formaat beschikbaar-

Verenigingsnieuws

Vergadering van de GMR

De GMR behandelt in de vergadering van 30 oktober a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt

Uit de media

1 op 12 jongeren krijgt jeugdzorg

Het aantal kinderen (jongeren tot 23 jaar) dat jeugdzorg krijgt blijft stijgen. Dat is al het