Wij zijn groep 7b.
Wij zijn groep 7b en in onze groep zitten 19 kinderen.

We hebben het heel gezellig met elkaar. Op maandag, donderdag en vrijdag krijgen we les van juf Nanda en op dinsdag en woensdag van juf Verona. Rond december komt juf Nynke weer terug, zij gaat eerst genieten van haar net geboren zoontje, Finn.We beginnen de dag meestal met het inloopcircuit. Daarin doen we verschillende dingen zoals; stillezen, begrijpend lezen, rekenen etc. Om 9 uur beginnen we de dag samen en delen we verhalen met elkaar. De juf vertelt dan een verhaal uit Kind op maandag of we zingen liedjes.

Daarnaast leren we in groep 7 met taal zinnen ontleden, woorden goed schrijven, verhaal schrijven en nog veel meer. We zijn nu een nieuwe methode aan het proberen “staal”. Met rekenen gaan we veel leren over breuken, procenten, optellen en aftrekken tot 100.000.Daarnaast hebben we nog de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, natuur en techniek, gym en lezen. Dit laatste hebben de kinderen ook aangegeven veel te willen doen dit schooljaar!

Iedereen heeft op een A4 aangegeven wat ze dit schooljaar graag zouden willen (leren) of meer zouden willen doen. Hier komen mooie dingen uit zoals; meer lezen, Frans, beter worden in spelling, beter schrijven, meer voor mezelf opkomen, tafels goed leren, klokkijken etc.Natuurlijk doen we ook veel gezamenlijke activiteiten, waarbij we veel van elkaar kunnen leren en leren samen spelen en werken. Zo hebben we het fotospel gedaan, taken verdeeld voor takenlijst, rollenspel en nog veel meer. Ook hebben we gesproken over hoe we het gezellig kunnen houden en goed kunnen leren in de groep, daar kwamen de volgende afspraken uit:

1. Als iemand praat, luister ik naar de ander

2. Als iemand zegt stop dan stop ik

3. Ik blijf met de handen van een ander af

4. Als ik iets leen, geef ik dit netjes weer terug

5. Iedereen mag meedoen

6. Ik ruim mijn spullen netjes op

7. Ik houd rekening met een ander en doe aardig

8. Ik blijf op mijn plaats zitten

9. We maken geen anti-groepjes, iedereen hoort erbij.

Daarnaast hebben we natuurlijk de schoolbrede gedragsregels die horen bij PBS, de eerste beloningskaartjes zijn dan ook alweer verdiend. We gaan er een mooi schooljaar van maken!